عجایبی از قرآن

  یکی از عجایب قرآن ، تکرار آیات در آن می باشد. می دانیم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) خواندن و نوشتن نمی دانسته که در قرآن به این موضوه اشاره رفته است. و شکی در امی بودن پیغمبر وجود ندارد. و آنچه از آیه 48 سوره عنکبوت به دست می آید ، آن است که پیامبر سواد خواندن و نوشتن نداشته است. دلیل دیگر در بی سواد بودن پیغمبر کلمه (امی) است که در قرآن درباره پیغمبر آمده و در تواریخ اسلامی نیز به این موضوع به تاکید اشاره شده است.

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) کاتبین وحی داشته که آیاتی که نازل می شده می گفته و آ«ها می نوشته اند و نام کاتبین وحی در متون اسلامی موجود است.

با توجه به این مسئله تکرار آیات در قرآن از عجایب این کتاب به شمار می آید زیرا اگر قرآن را سخن پیامبر بدانیم با توجه به دلایل بالا که بی سواد و امی بودن پیامبر اثبات می کرد این مسئله رد می شود زیرا چطور کتابی به این عظمت می تواند سخن یک فرد بیسواد باشد به فرض محال اگر این مسئله را  هم قبول کنیم نمی توانیم بگوییم که یک فرد بیسواد و امی آیاتی را عینا در سوره های مختلف قرآن تکرار کند پس به این نتیجه می رسیم که این قرآن سخن یک بشر نیست و سخن خداوند بزرگ است.

نمونه هایی از تکرار آیات :

 

سوره حج/23 و محمد/12

سوره جمعه/8  و توبه/94

سوره اعراف/63  و اعراف/69

و نمونه های زیاد دیگر

 

منبع : کتاب عجایبی از قرآن ، ص 7

/ 2 نظر / 24 بازدید
عباس

اعجازی در این وجود نداره داداش.شاید کسی کمک محمد بوده و هیچکس خبر نداشته.

ابوالفضل منظوری امامزاده

_____________&&&____&&& _¯_¯ _¯_¯. ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& _¯_¯_¯_¯. ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _¯_¯_¯_¯. _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&_______